Projecte BWater

Barcelona es caracteritza per un alt consum d’aigua embotellada. Les raons d’aquest comportament solen ser la insatisfacció amb les característiques organolèptiques, la percepció del risc per a la salut i la desconfiança cap a la qualitat de l’aigua de l’aixeta.

El consum d’aigua embotellada genera una gran quantitat de residus plàstics, que augmenten exponencialment a escala global i que són responsables d’impactes sobre el medi ambient.

Els processos de producció de plàstics generen esgotament dels recursos no renovables i emissions de contaminants (per exemple, gasos d’efecte hivernacle i partícules) al medi ambient. D’altra banda, actualment la presència de residus plàstics es considera el problema més greu que afecta el medi marí. L’acumulació i la fragmentació de plàstics contribueixen a la presència de microplàstics com a contaminants emergents en la cadena alimentària i en el cicle de l’aigua, inclosa l’aigua potable.

Objectiu

L’objectiu d’aquest projecte és analitzar i comparar els impactes sobre la salut, els impactes ambientals i els impactes socioeconòmics associats a diferents opcions de consum d’aigua potable a la ciutat de Barcelona.

Aigua de l’aixeta

Aigua mineral embotellada

Aigua de l’aixeta filtrada amb dispositius domèstics de carbó activat

Aigua de l’aixeta filtrada amb dispositius domèstics d’osmosi inversa

Metodología

Per tal de quantificar els impactes de les diferents opcions de consum d’aigua potable, s’han utilitzat les metodologies de l’anàlisi de l’impacte sobre la salut (HIA), l’anàlisi del cicle de vida ambiental (LCA) i social (SLCA) i l’anàlisi econòmica.

BWater i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són 17 objectius globals de caràcter ambiental, social i econòmic, interconnectats i dissenyats per ser un «pla per assolir un futur millor i més sostenible per a tothom» i que es pretén assolir-los per al 2030 (UN, 2017).

Amb el projecte BWater, a més d’avaluar els impactes associats a diferents opcions de consum d’aigua potable a la ciutat de Barcelona, s’ha avaluat la contribució de cadascuna d’aquestes alternatives al compliment dels ODS.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.